Vyhledávání:  
Kód/OSČ:    Heslo:    
Moje menu
Odpovědnosti
OŘD a Procesy
Události
 
|
 
Kontakty

 
 
Jméno   Útvar   Pracoviště   Telefon   Mobil   E-Mail  
Mařík Jiří  Městská policie         
Luňáček Kamil  Městská policie         
Charfreitag Marcel  Městská policie         
Foglová Jana  Kancelář tajemníka         
Grim Stanislav  Kancelář tajemníka         
Bednařík Petr  Městská policie         
Marková Olga  Kancelář tajemníka         
Kučerová Vladimíra  Kancelář tajemníka         
Fišerová Andrea  Odbor finanční    465 670 282    a.fiserova@zamberk.eu 
Ing. Hovádková Alena  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 270    a.hovadkova@zamberk.eu 
Bc. Kechnerová Alžběta  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 231    a.kechnerova@zamberk.eu 
Bc. Krejsová Anna  Odbor životního prostředí a zemědělství        a.krejsova@zamberk.eu 
Saturková Alena, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        a.saturkova@zamberk.eu 
Ing. Štusák Antonín  Odbor správní a dopravy        a.stusak@zamberk.eu 
Janovcová Blanka  Kancelář tajemníka    465 670 211    b.janovcova@zamberk.eu 
Kodytková Blanka  Odbor finanční    465 670 322    b.kodytkova@zamberk.eu 
Mgr. Ducháčková Dagmar, MPA  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 230    d.duchackova@zamberk.eu 
Kalous David, DiS.  Stavební úřad        d.kalous@zamberk.eu 
Bc. Škůrková Dita  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        d.skurkova@zamberk.eu 
Ing. Vacek David  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        d.vacek@zamberk.eu 
Janebová Eva  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 235    e.janebova@zamberk.eu 
Ing. Janotová Eva  Odbor finanční    465 670 320  775 709 005  e.janotova@zamberk.eu 
Bc. Pálková Edita  Odbor správní a dopravy    465 670 220    e.palkova@zamberk.eu 
Mgr. Skalická Eva  Odbor správní a dopravy        e.skalicka@zamberk.eu 
Ing. Cukorová Hana  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 266    h.cukorova@zamberk.eu 
Matějíčková Hana  Odbor finanční    465 670 324    h.matejickova@zamberk.eu 
Lic. Petrů Hana  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 233    h.petru@zamberk.eu 
Bc. Dušková Iveta  Stavební úřad    465 670 342    i.duskova@zamberk.eu 
Dytrtová Iveta  Odbor finanční    465 670 325    i.dytrtova@zamberk.eu 
Bc. Hečková Ivana  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 330    i.heckova@zamberk.eu 
Nunová Irena  Kancelář tajemníka    465 670 211  603967170  i.nunova@zamberk.eu 
Bc. Pilařová Irena, DiS.  Odbor životního prostředí a zemědělství        i.pilarova@zamberk.eu 
Štěpánková Iva  Odbor správní a dopravy    0465 670 292    i.stepankova@zamberk.eu 
Bc. Štrup Ivo  Odbor správní a dopravy    465670293    i.strup@zamberk.eu 
Víšová Iveta  Kancelář tajemníka    465 670 211    i.visova@zamberk.eu 
Skulbaševská Eva, DiS.  Informační středisko    465 612 946    info@zamberk.eu 
Mgr. Faltejsková Jana  Informační středisko        info@zamberk.eu 
Bc. Brůnová Jitka  Stavební úřad    465 670 343    j.brunova@zamberk.eu 
Ing. Červená Jaroslava  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 260    j.cervena@zamberk.eu 
Bc. Fabiánová Jaroslava  Odbor správní a dopravy    465 670 299    j.fabianova@zamberk.eu 
JUDr. Kubová Jitka  Odbor právní    465 670 215    j.kubova@zamberk.eu 
Lipenský Jaroslav  Kancelář tajemníka      775 709 010  j.lipensky@zamberk.eu 
Bc. Maivaldová Jana  Odbor správní a dopravy        j.maivaldova@zamberk.eu 
Mgr. Tomešová Jitka  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        j.tomesova@zamberk.eu 
Bc. Krčmářová Jana  Odbor správní a dopravy    465 670 298    ja.krcmarova@zamberk.eu 
Faltusová Kateřina  Kancelář tajemníka    465 670 202    k.faltusova@zamberk.eu 
Ing. Grusová Klára  Odbor životního prostředí a zemědělství        k.grusova@zamberk.eu 
Mgr. Halbrštátová Kateřina  Odbor správní a dopravy    465 670 224    k.halbrstatova@zamberk.eu 
Ing. Pěknicová Klára  Odbor správní a dopravy    465 670 297    k.peknicova@zamberk.eu 
Všetičková Kateřina  Odbor správní a dopravy    465 670 294    k.vsetickova@zamberk.eu 
Mgr. Boštíková Lada  Odbor právní    465 670 217    l.bostikova@zamberk.eu 
Ing. Dušková Lenka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        l.duskova@zamberk.eu 
Fišerová Lenka, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 234    l.fiserova@zamberk.eu 
Ing. Fránková Lenka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        l.frankova@zamberk.eu 
Ing. Hás Libor  Živnostenský úřad        l.has@zamberk.eu 
Charfreitagová Lucie  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 284    l.charfreitagova@zamberk.eu 
Bc. Papáčková Ladislava, DiS.  Odbor správní a dopravy    465 670 221    l.papackova@zamberk.eu 
Rýznarová Ludmila  Odbor správní a dopravy        l.ryznarova@zamberk.eu 
Bc. Skalická Lenka  Odbor finanční    465 670 323    l.skalicka@zamberk.eu 
Tarant Ladislav  Kancelář tajemníka    465 670 204    l.tarant@zamberk.eu 
Břízová Monika, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 237    m.brizova@zamberk.eu 
Červinková Milena  Živnostenský úřad    465 670 251    m.cervinkova@zamberk.eu 
Bc. Holubová Melánie, DiS.  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 334    m.holubova@zamberk.eu 
Mgr. Krausová Milada  Živnostenský úřad        m.krausova@zamberk.eu 
Bc. Mimra Martin  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 333  775 580 582  m.mimra@zamberk.eu 
Pokorná Marcela  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 262    m.pokorna@zamberk.eu 
Ing. Řeháková Martina  Kancelář tajemníka    465 670 206    m.rehakova@zamberk.eu 
Ing. Šafářová Martina  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 264    m.safarova@zamberk.eu 
Bc. Trulíková Miroslava  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 283    m.trulikova@zamberk.eu 
Valachová Markéta, DiS.  Odbor správní a dopravy        m.valachova@zamberk.eu 
Ing. Bc. Jedlička Oldřich  Město - samospráva        mistostarosta@zamberk.eu 
Svitáková Olga  Kancelář tajemníka    465 670 212    o.svitakova@zamberk.eu 
Mgr. Cink Petr  Odbor právní        p.cink@zamberk.eu 
Lauterbach Patrik  Městská policie      775 709 006  p.lauterbach@zamberk.eu 
Ing. Bc. Mazák Petr  Odbor správní a dopravy    465 670 225    p.mazak@zamberk.eu 
Ing. Schöps Pavel  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 263    p.schops@zamberk.eu 
Bc. Šulcová Petra  Odbor správní a dopravy    465 670 222    p.sulcova@zamberk.eu 
Mgr. Hájek Roman  Živnostenský úřad    465 670 250    r.hajek@zamberk.eu 
Charfreitag Robert, DiS.  Odbor finanční    465 670 321    r.charfreitag@zamberk.eu 
Mgr. Křenová Radomíra  Kancelář tajemníka    465 670 200    r.krenova@zamberk.eu 
Mgr. Skalická Radka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        r.skalicka@zamberk.eu 
Bc. Šťovíček Roman  Stavební úřad    465 670 341  737507751  r.stovicek@zamberk.eu 
Bc. Stránská Radka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 332    r.stranska@zamberk.eu 
Mgr. Škodová Monika  Kancelář starosty        redakce@zamberk.eu 
Bc. Hanáková Silvie Elizabeth  Kancelář starosty        s.hanakova@zamberk.eu 
Matějková Šárka  Odbor správní a dopravy        s.matejkova@zamberk.eu 
Mgr. Musilová Světla  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        s.musilova@zamberk.eu 
Mgr. Strnadová Šárka  Odbor finanční    465670338    s.strnadova@zamberk.eu 
Bc. Borovičková Kamila  Kancelář starosty    465 670 300    sekretariat@zamberk.eu 
Dytrt Jiří  Město - samospráva    465 670 301  775 709 001  starosta@zamberk.eu 
Ing. Keprtová Tereza  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 269    t.keprtova@zamberk.eu 
Ing. Prchal Ivan  Tajemník    465 670 201  775 709 003  tajemnik@zamberk.eu 
Ing. Fikejs Vladimír  Odbor obrany a kriz. řízení    465 670 218  724 189 560  v.fikejs@zamberk.eu 
Ing. Janoušek Vladimír  Odbor správní a dopravy    465 670 290    v.janousek@zamberk.eu 
Bc. Vaňousová Veronika  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 335    v.vanousova@zamberk.eu 
Ing. Neumann Zdeněk  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 310    z.neumann@zamberk.eu 
Administrátor      465 670 203  775 709 009  z.vanicky@muzbk.cz 
Vanický Zdeněk  Kancelář tajemníka    465 670 203  775 709 009  z.vanicky@zamberk.eu 
 
|
Počet záznamů: 98