Vyhledávání:  
Kód/OSČ:    Heslo:    
Moje menu
Odpovědnosti
OŘD a Procesy
Události
 
|
 
Kontakty

 
 
Jméno   Útvar   Pracoviště   Telefon   Mobil   E-Mail  
Administrátor      465 670 203  775 709 009  z.vanicky@muzbk.cz 
Bednařík Petr  Městská policie         
Bc. Borovičková Kamila  Kancelář starosty    465 670 300    sekretariat@zamberk.eu 
Mgr. Boštíková Lada  Odbor právní    465 670 217    l.bostikova@zamberk.eu 
Bc. Brůnová Jitka  Stavební úřad    465 670 343    j.brunova@zamberk.eu 
Břízová Monika, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 237    m.brizova@zamberk.eu 
Mgr. Cink Petr  Odbor právní        p.cink@zamberk.eu 
Ing. Cukorová Hana  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 266    h.cukorova@zamberk.eu 
Ing. Červená Jaroslava  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 260    j.cervena@zamberk.eu 
Červinková Milena  Živnostenský úřad    465 670 251    m.cervinkova@zamberk.eu 
Mgr. Ducháčková Dagmar, MPA  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 230    d.duchackova@zamberk.eu 
Bc. Dušková Iveta  Stavební úřad    465 670 342    i.duskova@zamberk.eu 
Ing. Dušková Lenka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        l.duskova@zamberk.eu 
Dytrt Jiří  Město - samospráva    465 670 301  775 709 001  starosta@zamberk.eu 
Dytrtová Iveta  Odbor finanční    465 670 325    i.dytrtova@zamberk.eu 
Bc. Fabiánová Jaroslava  Odbor správní a dopravy    465 670 299    j.fabianova@zamberk.eu 
Mgr. Faltejsková Jana  Informační středisko        info@zamberk.eu 
Faltusová Kateřina  Kancelář tajemníka    465 670 202    k.faltusova@zamberk.eu 
Ing. Fikejs Vladimír  Odbor obrany a kriz. řízení    465 670 218  724 189 560  v.fikejs@zamberk.eu 
Fišerová Andrea  Odbor finanční    465 670 282    a.fiserova@zamberk.eu 
Fišerová Lenka, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 234    l.fiserova@zamberk.eu 
Foglová Jana  Kancelář tajemníka         
Ing. Fránková Lenka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        l.frankova@zamberk.eu 
Grim Stanislav  Kancelář tajemníka         
Ing. Grusová Klára  Odbor životního prostředí a zemědělství        k.grusova@zamberk.eu 
Mgr. Hájek Roman  Živnostenský úřad    465 670 250    r.hajek@zamberk.eu 
Mgr. Halbrštátová Kateřina  Odbor správní a dopravy    465 670 224    k.halbrstatova@zamberk.eu 
Bc. Hanáková Silvie Elizabeth  Kancelář starosty        s.hanakova@zamberk.eu 
Ing. Hás Libor  Živnostenský úřad        l.has@zamberk.eu 
Bc. Hečková Ivana  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 330    i.heckova@zamberk.eu 
Bc. Holubová Melánie, DiS.  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 334    m.holubova@zamberk.eu 
Ing. Hovádková Alena  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 270    a.hovadkova@zamberk.eu 
Charfreitag Marcel  Městská policie         
Charfreitag Robert, DiS.  Odbor finanční    465 670 321    r.charfreitag@zamberk.eu 
Charfreitagová Lucie  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 284    l.charfreitagova@zamberk.eu 
Janebová Eva  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 235    e.janebova@zamberk.eu 
Ing. Janotová Eva  Odbor finanční    465 670 320  775 709 005  e.janotova@zamberk.eu 
Ing. Janoušek Vladimír  Odbor správní a dopravy    465 670 290    v.janousek@zamberk.eu 
Janovcová Blanka  Kancelář tajemníka    465 670 211    b.janovcova@zamberk.eu 
Ing. Bc. Jedlička Oldřich  Město - samospráva        mistostarosta@zamberk.eu 
Kalous David, DiS.  Stavební úřad        d.kalous@zamberk.eu 
Bc. Kechnerová Alžběta  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 231    a.kechnerova@zamberk.eu 
Ing. Keprtová Tereza  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 269    t.keprtova@zamberk.eu 
Kodytková Blanka  Odbor finanční    465 670 322    b.kodytkova@zamberk.eu 
Mgr. Krausová Milada  Živnostenský úřad        m.krausova@zamberk.eu 
Bc. Krčmářová Jana  Odbor správní a dopravy    465 670 298    ja.krcmarova@zamberk.eu 
Bc. Krejsová Anna  Odbor životního prostředí a zemědělství        a.krejsova@zamberk.eu 
Mgr. Křenová Radomíra  Kancelář tajemníka    465 670 200    r.krenova@zamberk.eu 
JUDr. Kubová Jitka  Odbor právní    465 670 215    j.kubova@zamberk.eu 
Kučerová Vladimíra  Kancelář tajemníka         
Lauterbach Patrik  Městská policie      775 709 006  p.lauterbach@zamberk.eu 
Lipenský Jaroslav  Kancelář tajemníka      775 709 010  j.lipensky@zamberk.eu 
Luňáček Kamil  Městská policie         
Bc. Maivaldová Jana  Odbor správní a dopravy        j.maivaldova@zamberk.eu 
Marková Olga  Kancelář tajemníka         
Mařík Jiří  Městská policie         
Matějíčková Hana  Odbor finanční    465 670 324    h.matejickova@zamberk.eu 
Matějková Šárka  Odbor správní a dopravy        s.matejkova@zamberk.eu 
Ing. Bc. Mazák Petr  Odbor správní a dopravy    465 670 225    p.mazak@zamberk.eu 
Bc. Mimra Martin  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 333  775 580 582  m.mimra@zamberk.eu 
Mgr. Musilová Světla  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        s.musilova@zamberk.eu 
Ing. Neumann Zdeněk  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 310    z.neumann@zamberk.eu 
Nunová Irena  Kancelář tajemníka    465 670 211  603967170  i.nunova@zamberk.eu 
Bc. Pálková Edita  Odbor správní a dopravy    465 670 220    e.palkova@zamberk.eu 
Bc. Papáčková Ladislava, DiS.  Odbor správní a dopravy    465 670 221    l.papackova@zamberk.eu 
Ing. Pěknicová Klára  Odbor správní a dopravy    465 670 297    k.peknicova@zamberk.eu 
Lic. Petrů Hana  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 233    h.petru@zamberk.eu 
Bc. Pilařová Irena, DiS.  Odbor životního prostředí a zemědělství        i.pilarova@zamberk.eu 
Pokorná Marcela  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 262    m.pokorna@zamberk.eu 
Ing. Prchal Ivan  Tajemník    465 670 201  775 709 003  tajemnik@zamberk.eu 
Rýznarová Ludmila  Odbor správní a dopravy        l.ryznarova@zamberk.eu 
Ing. Řeháková Martina  Kancelář tajemníka    465 670 206    m.rehakova@zamberk.eu 
Saturková Alena, DiS.  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        a.saturkova@zamberk.eu 
Ing. Schöps Pavel  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 263    p.schops@zamberk.eu 
Mgr. Skalická Eva  Odbor správní a dopravy        e.skalicka@zamberk.eu 
Bc. Skalická Lenka  Odbor finanční    465 670 323    l.skalicka@zamberk.eu 
Mgr. Skalická Radka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        r.skalicka@zamberk.eu 
Skulbaševská Eva, DiS.  Informační středisko    465 612 946    info@zamberk.eu 
Bc. Stránská Radka  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 332    r.stranska@zamberk.eu 
Mgr. Strnadová Šárka  Odbor finanční    465670338    s.strnadova@zamberk.eu 
Svitáková Olga  Kancelář tajemníka    465 670 212    o.svitakova@zamberk.eu 
Ing. Šafářová Martina  Odbor životního prostředí a zemědělství    465 670 264    m.safarova@zamberk.eu 
Mgr. Škodová Monika  Kancelář starosty        redakce@zamberk.eu 
Bc. Škůrková Dita  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        d.skurkova@zamberk.eu 
Štěpánková Iva  Odbor správní a dopravy    0465 670 292    i.stepankova@zamberk.eu 
Bc. Šťovíček Roman  Stavební úřad    465 670 341  737507751  r.stovicek@zamberk.eu 
Bc. Štrup Ivo  Odbor správní a dopravy    465670293    i.strup@zamberk.eu 
Ing. Štusák Antonín  Odbor správní a dopravy        a.stusak@zamberk.eu 
Bc. Šulcová Petra  Odbor správní a dopravy    465 670 222    p.sulcova@zamberk.eu 
Tarant Ladislav  Kancelář tajemníka    465 670 204    l.tarant@zamberk.eu 
Mgr. Tomešová Jitka  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví        j.tomesova@zamberk.eu 
Bc. Trulíková Miroslava  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví    465 670 283    m.trulikova@zamberk.eu 
Ing. Vacek David  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování        d.vacek@zamberk.eu 
Valachová Markéta, DiS.  Odbor správní a dopravy        m.valachova@zamberk.eu 
Vanický Zdeněk  Kancelář tajemníka    465 670 203  775 709 009  z.vanicky@zamberk.eu 
Bc. Vaňousová Veronika  Odbor regionálního rozvoje a úz. plánování    465 670 335    v.vanousova@zamberk.eu 
Víšová Iveta  Kancelář tajemníka    465 670 211    i.visova@zamberk.eu 
Všetičková Kateřina  Odbor správní a dopravy    465 670 294    k.vsetickova@zamberk.eu 
 
|
Počet záznamů: 98