sid = f7vsk8801dom5ptaa3878uprd0, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4