sid = 85a8d4spiciu1k2a4t2p5ju935, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4