sid = 401kc67gpc9tko9ujggpger5k7, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4