sid = sr42rfvhardat6vi7dcqnugog5, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4