sid = 7k6ahgn9e0t1b2k89c973ad624, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4