sid = 2dd94q01r2f2u1fmu402r0i5a5, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4