sid = qo78qlmhb4tujdpmuuuem29v67, idxx = 7rikan8sb58r4m498hts150b86