sid = 39imdd4kbngk2s1q4m73m53192, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4