sid = 4l5aid9d1c8qvd47ck5fsi94s0, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4